INFORMACJA W ZWI─äZKU Z PRZETWARZANIEM  DANYCH  OSOBOWYCH  KLIENT├ôW  KORZYSTAJ─äCYCH Z US┼üUG FOTOGRAFICZNYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 og├│lnego rozporz─ůdzenia o ochronie danych osobowych (RODO)* z dnia  27 kwietnia  2016r. (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016) informuj─Ö, ┼╝e:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mateusz Karatysz, tel. kontaktowy: 517378403, adres e-mail: mateuszkaratysz@onet.eu.

2. Podstaw─ů  prawn─ů przetwarzania Pani/Pana  danych osobowych jest:

  • art. 6 ust. 1 pkt a) oraz w przypadku danych szczeg├│lnych kategorii art. 9 ust. 2 pkt a) RODO ÔÇô zgoda udzielona Administratorowi przez osob─Ö, kt├│rej dane dotycz─ů;
  • art. 6 ust. 1 pkt b) RODO ÔÇô w celu wykonania umowy lub podj─Öcia dzia┼éa┼ä przed zawarciem takiej umowy;
  • art.6 ust.1 pkt c) RODO ÔÇô w celu wype┼énienia obowi─ůzku prawnego ci─ů┼╝─ůcego na administratorze, w szczeg├│lno┼Ťci: zwi─ůzanym z prowadzeniem dokumentacji podatkowej;
  • art. 6 ust. 1 pkt f RODO – w celu wype┼énienia prawnie uzasadnionych interes├│w realizowanych przez administratora, w szczeg├│lno┼Ťci: ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze┼ä w post─Öpowaniu cywilnym.

3. Podanie przez Pani─ů/Pana danych osobowych  – jest niezb─Ödne do realizacji cel├│w przetwarzania.

4. Odmowa podania danych osobowych w zwi─ůzku z art. 6 ust. 1 pkt b) uniemo┼╝liwi zawarcie i wykonanie umowy.

5. Wyra┼╝enie przez Pani─ů/Pana zgody na podstawie art. 6 ust.1 pkt a) oraz w przypadku danych szczeg├│lnych kategorii art. 9 ust. 2 pkt a) RODO – jest dobrowolne. W takim przypadku:

a) Administrator zwr├│ci si─Ö do Pani/Pana o wyra┼╝enie zgody/o┼Ťwiadczenia woli w formie pisemnej lub poprzez wyra┼║ne dzia┼éanie, w tym poprzez zaznaczenie okienka wyboru na formularzu lub w systemie informatycznym, przy kt├│rym  wskazane s─ů  tre┼Ťci zg├│d;

b) ma Pani/Pan prawo wycofa─ç zgod─Ö w ka┼╝dym momencie. W chwili pozyskiwania zgody zostanie Pani/Pan poinformowana/y o mo┼╝liwo┼Ťciach wycofania zgody oraz uzyska Pani/Pan informacje jakie s─ů konsekwencje niewyra┼╝enia zgody na przetwarzanie danych w celach okre┼Ťlonych w formularzu zgody, w szczeg├│lno┼Ťci,  ┼╝e nie b─Ödzie to mia┼éo wp┼éywu na realizacj─Ö us┼éugi fotograficznej i jej jako┼Ť─ç.

6. Pani/Pana dane osobowe b─Öd─ů przechowywane przez ca┼éy okres trwania wsp├│┼épracy oraz w okresie niezb─Ödnym do realizacji poszczeg├│lnych cel├│w przetwarzania, zgodnych z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa.

7. W przypadku pozyskiwania zgody Pani/Pana dane osobowe b─Öd─ů przechowywane przez ca┼éy okres trwania wsp├│┼épracy oraz w okresie niezb─Ödnym do realizacji cel├│w przetwarzania, nie d┼éu┼╝ej ni┼╝ do czasu odwo┼éania zgody.

8. Administrator udost─Öpnia Pani/Pana dane osobowe, gdy taki obowi─ůzek wynika z przepis├│w obowi─ůzuj─ůcego prawa, organom i instytucjom uprawnionym na podstawie przepis├│w prawa.

9. Pani/Pana dane osobowe mog─ů by─ç powierzane podmiotom przetwarzaj─ůcym, realizuj─ůcym zadania na polecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartych um├│w powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu wykonania okre┼Ťlonych w umowie us┼éug np. w ramach zlece┼ä na administrowanie i serwisowanie systemami informatycznymi.

10. Pani/Pana dane osobowe nie b─Öd─ů przekazywane odbiorcom w pa┼ästwach trzecich oraz organizacjom mi─Ödzynarodowym oraz nie b─Öd─ů przetwarzane w spos├│b zautomatyzowany, w tym r├│wnie┼╝ w formie profilowania.

11. W zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, przys┼éuguj─ů Pani/Panu okre┼Ťlone uprawnienia:

  • prawo dost─Öpu do tre┼Ťci swoich danych, ich sprostowania, usuni─Öcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak┼╝e ich przenoszenia, w granicach okre┼Ťlonych przepisami prawa.
  • wniesienia skargi do Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, ┼╝e  przetwarzanie danych osobowych narusza obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa.

12. W sprawach zwi─ůzanych z Pani/Pana danymi osobowymi, w tym realizacji praw prosz─Ö kontaktowa─ç si─Ö z Administratorem ÔÇô Mateuszem Karatyszem, pod nr telefonu 517378403 lub na adres  e-mail: mateuszkaratysz@onet.eu.

*Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych  w zwi─ůzku  z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4